قالب وردپرس

درباره ما

مختصری درباره ایران کالا

مجموعه انبارهای ایران کالا در سال 1392 با مدیریت سید مهدی کشاورزی با سابقه

طولانی در عرصه انبارداری در شهرک تخصصی انبارها و سردخانه های کوثر تاسیس شد

ازجمله سوابق کاری ایشان میتوان موارد زیر را برشمرد:

1-شروع فعالیت حرفه انبارداری از سال 1354 به مدت 6 سال در انبار ایران نزد پدر

مرحومشان سید محمد کشاورزی عضو هیئت مدیره اتحادیه انبارها و سردخانهای تهران

و ریاست اتحادیه انبارها و سردخانه های شهر ری

2-ادامه فعالیت حرفه ای از سال 1361 درانبار محمدیان واقع در نزدیکی بازار تهران

3-چهار دوره ریاست اتحادیه انبارها و سردخانه های تهران از سال 1382 تا کنون

4-چهره ماندگار اصناف در سال 1390


گنجینه افتخارات